top of page
IMG-20231024-WA0010.jpg

Matěj Doležal

Navštěvoval Základní uměleckou školu v Hronově, kde se věnoval hře na trombon. Roku 2015 byl přijat ke studiu hry na trombon na Pardubické konzervatoři, které završil úspěšným dokončením absolutoria. Zde ovšem jeho studia hudebních oborů neskončila. Roku 2022 prošel přijímacím řízením a začal studovat klasický zpěv na státní Pražské konzervatoři pod vedením  českého barytonisty Romana Janála. Je členem souboru Studopera, kde momentálně ztvárňuje Pluta ve hře Orfeus v podsvětí.

  • Instagram
bottom of page