top of page
suchanova_dana_djkt_2021_foto_irena_sterbova-5533.jpg

Dana Suchanová

Dana Suchanová začala hrát na harfu pod vedením své maminky, u níž pokračovala ve studiu na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži. Od roku 1993 studovala

na Hudební fakultě AMU u doc. Renaty Kodadové. Při studiu působila ve Filharmonii B. Martinů ve Zlíně. Po absolutoriu přijala angažmá v orchestru opery DJKT v Plzni. Je harfistkou Státní opery Praha. Věnuje se též komorní i sólové hře.

Založila harfové oddělení na Konzervatoři a na ZUŠ v Plzni.

bottom of page